top of page

My sme

Naše základné hodnoty

Základnou a najdôležitejšou hodnotou a akýmsi “stavebným kameňom” je pre nás kvalita. Či už kvalita tréningu, prostredia, ľudí alebo komunikácie, vždy je pre nás dôležité, aby sa veci robili najlepšie ako to ide. Veríme, že kvalita je hlavným faktorom pri dosahovaní vysokých cieľov a úspechov. 

O NÁS

O NÁS

Tenisová akadémia TennisMotion pôsobí v Moravskom Svätom Jáne. Zabezpečujeme tenisové tréningy pre deti a mládež rozdelené do viacerých programov. V zime prevádzkujeme tenisovú nafukovaciu halu. Úzko spolupracujeme s miestnym tenisovým klubom TC Moravský Svätý Ján.

Naše hlavné ciele

Program TOP

Vychovávať hráčov schopných hrať dlhodobo na najvyššej svetovej úrovni.

Program FUN

Poskytnúť možnosť
kvalitného tréningu
pre deti po celom 
Slovensku.

TENNIS MOTION

Vybudovať jednu z 
najkvalitnejších 
akadémií na svete.

Tenis v Moravskom Svätom Jáne fungoval bez trénera dlhú dobu. V roku 2008 sa Majo Krajčír, momentálny majiteľ akadémie, rozhodol že začne trénovať deti. Touto cestou začal budovať základy pre založenie akadémie.

Od roku 2008 až do založenia akadémie sme trénovali deti v tenisovom klube TC Moravský Svätý Ján. Začínali sme s tréningom približne 10-tich detí. Tréneri trénovali popri zamestnaní ako tenisoví nadšenci.

Po 8-mich rokoch sa rozrástol počet hráčov, ktorí chceli trénovať a aj úroveň trénovania a výkonnosť hráčov sa výrazne zlepšili. V snahe napredovať sme založili tenisovú akadémiu TENNIS MOTION a zakúpili sme nafukovaciu halu na 2 kurty.

V roku 2021 sme spravili organizačné zmeny v akadémií a začali sme pracovať na zlepšovaní podmienok pre vrcholových hráčov. Pripravili sme základy pre najdôležitejšie projekty a začali sme formovať našu víziu a ciele. 

Začiatkom letnej sezóny 2022 sme rozšírili náš tím o tenisového trénera a kondičného trénera. Rozbehli sme prvú verziu programu TOP a posunuli sme kvalitu akadémie na ďalšiu úroveň.

Pred začiatkom letnej sezóny 2023 sme spustili nábor do novo-vytvoreného programu FUN. Prihlásilo sa veľa nových detí a nám sa potvrdilo správne smerovanie akadémie.

Klik na rok

NÁŠ PRÍBEH

NÁŠ PRÍBEH

V súčasnosti

Neustále pracujeme na zlepšovaní a rozširovaní našich služieb. Pozitívna spätná väzba na našu prácu nás motivuje k zrýchleniu pokroku. V súčasnosti vyvíjame projekty na rozšírenie našich kapacít, čo umožní viacerým deťom prístup k našim programom a využitie všetkých výhod, ktoré ponúkajú naše tréningy. Naplňuje nás radosť pri pohľade na usmievavé deti a spokojných rodičov a sme odhodlaní pokračovať vo vynakladaní úsilia, aby sme deťom priniesli radosť a pevné základy pohybu.

Avšak našou hlavnou prioritou je a vždy bude vychovávať šampiónov. Znovu sme ešte viac posunuli hranice efektivity nášho tréningového procesu. Naše hlbšie porozumenie komplexnosti tenisu sa odráža na pokroku všetkých našich hráčov.

 

Pokiaľ sme vás zaujali a chceli by ste zistiť viac:

Jakub Krajčír

Bývalý poloprofesionálny hráč. Venuje sa širokému spektru oblastí od psychológie cez neurovedy a biológiu po biomechaniku a taktiku v tenise. Keď zrovna nepracuje, tak spí.

Riaditeľ akadémie
Hlavný tenisový tréner pre dorast
Vedúci mentálneho tréningu

Majo Krajčír

Tenisový fanatik. O tenise by mohol rozprávať celé hodiny. Svoje dlhoročné skúsenosti stále dopĺňa o nové poznatky zo všetkých oblastí tenisu. Expert na efektívne cvičenia pri učení pohybu, techniky a čohokoľvek na kurte.

Majiteľ akadémie
Hlavný tenisový tréner pre žiactvo

Matej Hrica

Bývalý futbalista a zamestnanec fitness centra, ktorému nestačilo "len" chodiť do práce. Najprogresívnejšie naladený človek na planéte. Stále hľadá zlepšenia v kondičnom tréningu, strave ale tak isto aj v tenisovej biomechanike.

Kondičný tréner

Tomáš Krajčír

Bývalý závodný tenista, pravidelne v top 10 v mládežníckych kategóriách v SR. Zameriava sa na metódy učenia pohybu na kurte hlavne pre mladšie deti. Okrem tenisového tréningu sa zaujíma o kondičný tréning pre všetky vekové kategórie.

Hlavný tenisový tréner pre deti do 10 rokov

Ondrej Rodek

Jediný tréner akadémie, ktorý trénuje popri inom zamestnaní. Aj napriek limitovanému času, vždy príde na tréning s niečím novým.

Tenisový tréner

NÁŠ TEAM

NÁŠ TEAM

bottom of page