top of page
Image by Giammarco Boscaro

Získanie vedomostí, je prvým krokom k múdrosti.

Zdieľanie vedomostí, je prvým krokom k ľudskosti.

Základnou zárukou kvality našej akadémie sú naše vedomosti, skúsenosti a inovácie. Všetko čo vieme, implementujeme do metodiky, tréningov a systému. Avšak nie je to len o tom, čo robí trénerský tím. Tak isto dôležité sú vedomosti rodičov a samotných hráčov. Na základe toho sme sa rozhodli zdieľať naše vedomosti s vami.

Jedným z našich cieľov je sprostredkovať základné vedomosti pre širšiu verejnosť

Vyberte si

Blog

Cieľ

Touto formou by sme chceli ponúknuť všetkým, ktorí majú záujem, informácie o zdravom životnom štýle, o výchove detí, o športe a tréningu, o psychológií a biológií a ďalších témach, s ktorými sa denne stretávame.

Kurzy

Cieľ

Hlavnou myšlienkou je angažujúcou formou sprostredkovať špecifické informácie na dané témy. Kurz je zameraný na vysvetlenie základných princípov a ich následné využitie v praxi. 

bottom of page