Maruschka Blaškovičová

2011 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Alex Rodek

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Fábio Pollák

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Diana Mrázová

2011 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Bibiana Bažíková

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Sofia Chovancová

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Denis Gajdošík

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Letizia Lenárdová

2011 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Karin Rusnáková

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Juraj Holenka

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Filip Šrámek

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY

Martin Čermák

2010 - MLADŠÍ ŽIACI, ŽIAČKY