top of page

Kombináciou zábavy a profesionalizmu budujeme základy do života budúcich šampiónov.

Úspech začína s programom FUN.

Fundamental Skills Development Program

Čo je program FUN?

Program FUN je špeciálne navrhnutý tak, aby spojil všeobecný pohybový a gymnastický tréning s prvými krokmi v tenise. Cieľom je pripraviť deti pohybovo na úrovni, ktorá im umožní v budúcnosti sa všestranne venovať rôznym športom.

Naším zameraním je komplexný plán pre maximálny rozvoj schopností, pričom kladieme dôraz na tenisový tréning prispôsobený ich veku, zábavné aktivity a pútavé hry, ktoré rozvíjajú nielen ich schopnosti, ale aj lásku k športu. Skúsení tréneri vytvárajú bezpečné a podnecujúce prostredie, v ktorom majú deti možnosť rozvíjať svoje koordinačné schopnosti, rovnováhu, obratnosť a základné tenisové zručnosti.

Program je navrhnutý tak, aby bol zážitkom plným zábavy a hry, ktorý zároveň deti zoznamuje so základmi tenisu. Každý tréning je obohatený o vizuálne podnety a výzvy, ktoré podporujú zdravý vývoj a udržiavajú vysokú úroveň zapojenia a nadšenia pre tenis.

Čo je program FUN?

Program FUN je špeciálne navrhnutý tak, aby spojil všeobecný pohybový a gymnastický tréning s prvými krokmi v tenise. Cieľom je pripraviť deti pohybovo na úrovni, ktorá im umožní v budúcnosti sa všestranne venovať rôznym športom.

Naším zameraním je komplexný plán pre maximálny rozvoj schopností, pričom kladieme dôraz na tenisový tréning prispôsobený ich veku, zábavné aktivity a pútavé hry, ktoré rozvíjajú nielen ich schopnosti, ale aj lásku k športu. Skúsení tréneri vytvárajú bezpečné a podnecujúce prostredie, v ktorom majú deti možnosť rozvíjať svoje koordinačné schopnosti, rovnováhu, obratnosť a základné tenisové zručnosti.

Program je navrhnutý tak, aby bol zážitkom plným zábavy a hry, ktorý zároveň deti zoznamuje so základmi tenisu. Každý tréning je obohatený o vizuálne podnety a výzvy, ktoré podporujú zdravý vývoj a udržiavajú vysokú úroveň zapojenia a nadšenia pre tenis.

Benefity programu FUN

Pravidelná účasť na tenisových tréningoch napomáha deťom rozvíjať ich kardiovaskulárne zdravie, vytrvalosť, svalovú silu a celkovú fyzickú kondíciu. Tento šport tiež efektívne podporuje rozvoj koordinácie medzi vizuálnym vnímaním a motorickými schopnosťami, zlepšuje rovnováhu a buduje základy svalovej hmoty, pričom súčasne prispieva k učeniu sa správneho držania tela.

Tenis formuje v deťoch disciplínu a schopnosť sústrediť sa. Vyžaduje od nich koncentráciu, strategické uvažovanie a rýchlosť v rozhodovaní počas hry na kurte. Prostredníctvom učenia sa dodržiavať pravidlá hry, pravidelných tréningov a cieľavedomého smerovania si deti osvojujú disciplínu, rozvíjajú trpezlivosť a smerovanie pozornosti, čo sa prejavuje nielen počas hry, ale aj v každodennom živote.

Tenis deťom otvára dvere k spolupráci s ich rovesníkmi, trénermi a protihráčmi. Podnecuje tímového ducha, keďže hráči často hrajú v tímoch alebo zdieľajú spoločné ciele. Prostredníctvom vzájomnej spolupráce, efektívnej komunikácie a dodržiavania pravidiel fair play si deti osvojujú neoceniteľné sociálne zručnosti, tvoria priateľstvá a rozvíjajú pocit pre spravodlivosť a etiku.

Zapojenie do tenisových tréningov prináša pozitívny dopad na mentálne zdravie a rozvoj dieťaťa. Pôsobí ako účinný nástroj proti stresu a prispieva k lepšej nálade. Tenis otvára priestor pre sebavyjadrenie a posilnenie sebavedomia prostredníctvom zdokonaľovania zručností. Učí deti nevzdať sa, keď čelia výzvam a prináša pocit úspechu a uspokojenia, keď vyhrajú alebo dosiahnu stanovené ciele.

Toto sú len niektoré z mnohých výhod, ktoré deti môžu získať tenisovým tréningom v programe FUN. Tenis je šport, ktorý podporuje celkový fyzický, duševný a sociálny rozvoj, čo ho robí cennou aktivitou pre mladých športovcov.

Často kladené otázky (FAQ)

 • Program trvá počas celého roka s dvoma týždňovými prestávkami, vždy medzi zimnou a letnou sezónou, jedna v apríli a druhá v októbri. Frekvencia tréningov je podľa veku 1 až 3 za týždeň. Každý tréning trvá 1 hodinu.

 • Deti by mali nosiť pohodlné športové oblečenie a vhodnú atletickú obuv. Obuv by mala mať celkom rovnú podrážku kvôli antukovým kurtom. Dôležité je priniesť si fľašu s vodou. V letnom období odporúčame nosiť na tréningy opaľovací krém a sprej proti komárom.

   

  Rakety deťom požičiame.

 • Platí sa mesačne faktúrou, ktorá vám príde na WhatsApp. Pokiaľ sa tréningu zúčastní aspoň jeden hráč, platí každý v danej skupine. Dlhodobé neúčasti na tréningu z rôznych dôvodov sa riešia individuálne.

  Deti do 6 rokov zväčša trénujú v skupinách 5 a viac detí.

  Ceny tréningov v zimnej sezóne sú vždy vyššie ako počas letnej sezóny z dôvodu nákladov na vykurovanie nafukovacej haly. Všetky ceny si môžete pozrieť tu.

 • Predchádzajúce tenisové skúsenosti nie sú potrebné. Náš program je navrhnutý pre začiatočníkov a zameriava sa na predstavenie mladých detí tenisu v zábavnom a podpornom prostredí.

Vydajte sa na vašu tenisovú cestu u nás!

Prihlásenie do programu FUN

Ďakujeme!

Potrebujete viac informácií?

bottom of page