top of page

Talent určuje čo môžeš robiť.

Motivácia určuje ako dlho si ochotný to robiť.

Prístup určuje ako dobre to robíš.

- Lou Holtz

Profesionálny prístup

Každý tréner v akadémií berie svoju prácu vážne. Máme jediný cieľ - dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu tréningového procesu a neskôr bezkonkurenčné výsledky.

Originálna metodika akadémie

Vytvorili sme originálnu metodiku, ktorej základom sú najmodernejšie metódy a postupy v tenisovom svete, doplnené o naše skúsenosti a nové vedecké poznatky.

Plánovanie tréningového procesu

Na príprave tréningu si dávame záležať. Používame viacvrstvové tréningové plány pre dosiahnutie, čo najkontrolovanejšieho priebehu. Plány, ktoré si stanovíme, vždy s miernou improvizáciou dodržíme.

Individuálny prístup

Každý hráč u nás prejde tým istým procesom, aby sa naučil postupne všetko, čo potrebuje. Každý hráč sa však vyvíja iným tempom v určitých obdobiach. Preto s hráčmi trénujeme to, čo práve potrebujú a ako dlho potrebujú.

Prečo je program TOP výnimočný?

Vychovať úspešného profesionálneho tenistu ale nie je len o dobrej metodike, presných plánoch alebo počte tréningových hodín. Je to o tíme, o vzťahu trénera s hráčom, o vzájomnom rešpekte medzi trénerom a rodičmi a o ďalších, na prvý pohľad neviditeľných, faktoroch. V programe TOP si dávame záležať na vybudovaní vzťahu medzi hráčom a trénerom, ktorý je založený na vzájomnom rešpekte, dôvere a motivácií.

Top Players Development Program

Dlhodobý prístup

V tomto období deti učíme základné motorické zručnosti podľa senzitívnych období. Tým pádom maximalizujeme efektívnosť tréningu. Z tenisových zručností sa naučia základy úderov a pohybu na kurte.

V tejto fáze sa venujeme primárne pohybu a začíname deti hlbšie učiť biomechaniku úderov. Tak isto sa venujeme variabilite úderov. Deti sa naučia základné pohybové vzory pri cvičení.

Našim cieľom je naučiť deti správnu techniku úderov pred obdobím puberty. Počas puberty deti prirodzene zosilnia, čo ešte znásobíme správne cieleným silovým tréningom. Začíname sa intenzívnejšie venovať mentálnej a taktickej príprave a osobnostnému rastu.

Pri prechode medzi dospelých, sú hráči po technickej stránke z veľkej časti kompletní. Prioritou je tréning mentálnych zručností, taktiky a fyzickej výkonnosti. Hráči sa v tomto období nestávajú len profesionálnymi tenistami, ale aj zodpovední, disciplinovaní ľudia s charakteristikami lídrov.

Keď sa hráči dostanú na profesionálny okruh, tréning je veľmi špecifický. Cieľom je čo najväčšia konštantnosť a stabilita výkonov počas sezóny, maximálna prevencia zranení a správne mentálne nastavenie.

 • V tomto období deti učíme základné motorické zručnosti podľa senzitívnych období. Tým pádom maximalizujeme efektívnosť tréningu. Z tenisových zručností sa naučia základy úderov a pohybu na kurte.

 • V tejto fáze sa venujeme primárne pohybu a začíname deti hlbšie učiť biomechaniku úderov. Tak isto sa venujeme variabilite úderov. Deti sa naučia základné pohybové vzory pri cvičení.

 • Našim cieľom je naučiť deti správnu techniku úderov pred obdobím puberty. Počas puberty deti prirodzene zosilnia, čo ešte znásobíme správne cieleným silovým tréningom. Začíname sa intenzívnejšie venovať mentálnej a taktickej príprave a osobnostnému rastu.

 • Pri prechode medzi dospelých, sú hráči po technickej stránke z veľkej časti kompletní. Prioritou je tréning mentálnych zručností, taktiky a fyzickej výkonnosti. Hráči sa v tomto období nestávajú len profesionálnymi tenistami, ale aj zodpovední, disciplinovaní ľudia s charakteristikami lídrov.

 • Keď sa hráči dostanú na profesionálny okruh, tréning je veľmi špecifický. Cieľom je čo najväčšia konštantnosť a stabilita výkonov počas sezóny, maximálna prevencia zranení a správne mentálne nastavenie.

Čo je program TOP?

TOP je program akadémie TennisMotion, vytvorený s  cieľom vychovávať hráčov schopných hrať na najvyššej svetovej úrovni. TOP sa snaží adresovať oblasť, kde cítime najväčšie nedostatky na národnej úrovni - systém. Systém fungovania tímu okolo hráča, vytváranie optimálnych podmienok pre efektívny tenisový a osobnostný rast a štruktúra tréningového procesu. 

Komplexná metodika

Základom našej metodiky je komplexnosť. Naším cieľom pri vytváraní a zlepšovaní metodiky, je brať do úvahy všetky aspekty tréningového procesu a poskladať ich dokopy tak, aby sme dosiahli maximálnu možnú efektivitu.

 

Metodika je založená na dlhodobom prístupe. Hráčov vychovávame a trénujeme tak, aby boli schopní vyhrávať a dosahovať požadované výsledky v dospelosti, keď budú bojovať o body do svetového rebríčka a price money. 

 

Snažíme sa predísť situácií, kedy sa progres hráča spomalí alebo zastaví z dôvodu nedostatočne naučených základov.

Výsledok komplexného tréningu

Výsledok jednostranného tréningu

Mentálny tréning

Pokiaľ sú v tenisovom zápase hráči vyrovnaní v rámci hernej výkonnosti, ide len o to, kto nájde lepší spôsob ako vyhrať. Znie to jednoducho, no keď sa do toho vložia emócie, už to také jednoduché nie je.

 

Medzi základné časti našej metodiky patrí mentálny tréning, v rámci ktorého adresujeme všetky aspekty psychiky tenistu. Popri mentálnych zručnostiach sa venujeme aj osobnostnému rastu a dôležitým vedomostiam, ktoré sa v škole alebo doma hráči často nenaučia.

Mentálny tréning zahŕňa napríklad:

 • práca s emóciami

 • vhodné správanie v emočne intenzívnych situáciách

 • riešenie problémov

 • komunikácia

 • sebapoznanie

a veľa ďalšieho.

Technický tréning

Biomechanika je ďalšou často zanedbávanou časťou tréningu. Väčšinou si tréner povie, že keď to hráčovi "letí", tak je všetko v poriadku, však? Toto nie je úplne pravda. Jedna z príčin, prečo sa vynikajúci juniori nedostanú na profesionálny okruh je nedostatočná technika. Hlavné dva dôvody sú nenaplnenie potenciálu a zlyhanie v emočne intenzívnych situáciách. V takejto situácií musí byť technika úderov a pohybu perfektná, inak hráč urobí veľa chýb.

Tréning techniky zahŕňa napríklad:

 • ovládanie a uvedomenie si vlastného tela a pohybov

 • pochopenie dôležitých biomechanických bodov v úderoch

 • správne používanie rotácií

 • efektívnosť pohybov

a veľa ďalšieho.

Taktický tréning

Tenis na vyššej úrovni, kedy majú všetci dobré údery, všetci sa dobre hýbu a všetci majú variabilnú zásobu úderov, je podobný šachu. Musíte ísť do výmeny s určitým plánom a následne sa dokázať prispôsobiť pokiaľ súper zahrá niečo nečakané. Takéto rozhodnutia je ale nemožné robiť priamo vo výmene. Hráč musí mať plne zautomatizované riešenia rôznych, aj neštandardných situácií, aby to dokázal.

Tréning taktiky zahŕňa napríklad:

 • znalosť širokého spektra herných situácií

 • poznanie vlastných silných stránok a limitov

 • efektívna analýza súpera

 • mentálne nastavenie umožňujúce správne rozhodnutia

a veľa ďalšieho.

Kondičný tréning

Kvalitná kondícia tenistu by sa dala rozdeliť na dve skupiny:

 

1. Zvyšovanie výkonu

Fyzická sila a vytrvalosť umožňujú hráčovi udržať sa vo výbornej forme počas dlhých zápasov a zvládať intenzívne pohyby, ako sú rýchle behy, skoky a zmeny smeru. Rýchlosť a ohybnosť pomáhajú hráčovi reagovať rýchlo na lopty a efektívne sa pohybovať po kurte. 

 

2. Prevencia voči zraneniu

Keďže je tenis jednostranný šport, je dôležité mať kvalitne vyvážený a celkovo pripravený pohybový aparát, vďaka čomu je odolnejší voči preťaženiam či zraneniam.

Zároveň, dobrá kondícia tenistovi pomáha udržiavať mentálnu odolnosť – keď má hráč vysokú úroveň fyzickej sily a výdrže, dokáže sa lepšie sústrediť na mentálnu stránku hry. 

Kondičný tréning zahŕňa napríklad:

 • vedieť sa kvalitne fyzicky rozcvičiť či uvoľniť

 • cvičenie v posilňovni

 • tréning špecifického pohybu nôh 

 • tréning koordinácie

 • rýchlostný rozvoj

 • vytrvalostný rozvoj

 a veľa ďalšieho.

Jedinečná atmosféra programu TOP vytvára súťaživé a podporné prostredie, ktoré pomáha hráčom dostať zo seba to najlepšie a naplniť svoj potenciál.

Zaradenie nových hráčov

Počas prvých týždňov štandardne tréneri spoznávajú hráča a zoznamujú sa s jeho štýlom hry, slabými a silnými stránkami a osobnosťou. Na základe získaných informácií tréneri, začnú pripravovať tréningové plány špecifické pre hráča.

Zhodnotenie hráča zahŕňa napríklad:

 • fyzický profil

 • mentálny profil

 • technické nedostatky

 • analýza zápasu

 • tréningová štruktúra pre efektívny progres

Sezónny harmonogram

Každý hráč má vlastný harmonogram pripravený minimálne na pol roka (letná alebo zimná sezóna). Turnajové a tréningové zaťaženie balancujeme voľnom vo vhodných obdobiach. Pri hráčoch do 14 rokov je prioriotou tréning a turnajové zaťaženie je zvyčajne nižšie. Od 14 rokov prispôsobujeme harmonogram turnajovému kalendáru.

Harmonogram nám umožňuje napríklad:

 • nastaviť správny balans turnajov, tréningu a voľna

 • vybrať turnaje zodpovedajúce tréningovej fáze

 • efektívne vybrať obdobia voľna

Potrebujete viac informácií?

bottom of page